Vedrørende udtagelse til Nordic Snooker Championship

Som det fremgår af kalenderen, har vi nået skæringsdato for udtagelse til Nordic Snooker Championship. Dette betyder at al udtagelse til NSC16 vil blive foretaget på baggrund af den nuværende rangliste. Top 8 på ranglisten vil blive tilbudt en plads, mens spillere udenfor top 8 kan håbe på et wildcard.

/Snookerudvalget

Ranglisten efter GP-2 er grundlag for udtagelse til Nordisk Mesterskab. Top 8 bliver tilbudt en plads.
Ranglisten efter GP-2 er grundlag for udtagelse til NSC16. Top 8 bliver tilbudt en plads.

Ændringer til 2015/2016 sæsonen

Til starten af den nye sæson vil der blive lavet nogle ændringer i turneringsstrukturen, samt til reglementet. Herunder kan du læse lidt om de vigtigste ændringer til 2015/16 sæsonen.

1. Ranglisteformatet ændres, således at ranglisten fra og med d. 1. september 2015 tæller det antal turneringer bagud, som der er planlagt for den kommende sæson. Ranglisten vil fra starten af 2015/16 sæsonen, derfor tælle 7 turneringer bagud. Denne ændring laves for at sikre, at ranglisten ved en sæsons afslutning er repræsentativ for hele den afsluttede sæson. Hvis der ændres på antallet af turneringer, fra en sæson til den næste, vil antallet af turneringer der tæller til ranglisten blive ændret, inden første turnering i den næste sæson.

Det har været diskuteret om ranglisten skulle gælde 1 år (365 dage) bagud, men dette ville resultere i en rangliste der på nogle tidspunkter ville tælle 6 tuneringer og på andre tispunkter 8 turneringer, hvilket vi i snookerudvalget finder uhensigtsmæssigt og uoverskueligt.

2. Der vil fra 2015/16 sæsonen blive afholdt enkeltweekendsturneringer i Copenhagen pool and snooker house. I enkeltweekendsturneringerne er alle spillere med fra start og der vil blive spillet indledende runder om lørdagen og finaler om søndagen hvilket sikrer flere kampe til spillerne på placeringerne 5-8, som i de sidste par sæsoner har fået færre kampe end hoveddelen af deltagerne. Dette har været vigtigt for snookerudvalget at sikre.

3. Ved turneringer afholdt over en enkelt weekend vil der blive udbetalt 200 kr. til hver af de tabende 1/8-finalister.

4. Det ellers så populære fire-dages DM i påsken flyttes til bededagsweekenden, da EBSA har besluttet at flytte EM for mænd og U21 spillere, så det for fremtiden vil ligge i påsken. DM vil derfor i år blive en 3 dages turnering.

5. Der er på sæsonkalenderen tilføjet skæringsdatoer for udtagelse til internationale turneringer, således at det nu fremgår tydeligt, hvornår der udtages til de forskellige internationale turneringer. Det vil ligeledes være synligt hvor mange spillere der kvalificerer sig til de enkelte turneringer. Der tages forbehold for antallet af kvalificerede spillere, da disse bestemmes af EBSA og IBSF. Vi vil naturligvis tilbyde alle de pladser, som vi har til rådighed til de kvalificerede spillere, men det vil ikke være muligt at yde økonomisk støtte til alle internationale tureringer.

6. Paragraf 5.2.6. udgår af reglementet. Det vil derfor ikke længere være tilladt for spillere at stille op i turneringer, som ikke kan færdigspilles. Denne ændring skyldes at vi så vidt muligt vil sikre at finalestævnerne har fuldt deltagerantal.

7. Det vil fra 2015/16 sæsonens start ikke være tilladt at benytte elektroniske apparater, så som mobiltelefoner og tablets i løbet af en kamp. Ved gentagne overtrædelser i samme kamp / turnering vil en spiller blive diskvalificeret af turneringslederen.

8. Der er blevet indført regler for opvarmning. Fra starten af næste sæson er det ikke tilladt for turneringsspillere at spille på turneringsbordene 4 timer inden turneringsstart. Der er afsat 5 minutters opvarmning pr. spiller før hver kamp, med mindre der spilles gruppespil. Ved gruppespil, vil der være 5 minutters opvarmning før første kamp på dagen.

9. Der foretages følgende ændringer til dress-coden for 2015/16 sæsonen

• Det gives ikke længere dispensation for manglende vest i en spillers 2 første turneringer

• Der stilles ikke længere krav til farven på habitbukser og nederdele

• Dress-coden til 6reds DM vil ikke længere afvige fra den normale dress-code

Hele reglementet kan findes på snooker.dk under fanen officielt

Snookerudvalget

Om snookerudvalget

Snookerudvalget er et udvalg i Den Danske Billard Union (DDBU) nedsat af Eliteformand Jan Mortensen. Snookerudvalget står for at arrangere turneringer i sæsonen, samt vedtager regler gældende for snooker i Danmark.

Snookerudvalget består af:

Formand:
Peter Graversen
Telefon: 21 72 65 25
Mail: peter@snooker.dk

Turneringskoordinator
Willy Mikaelsen
Mail: willy@snooker.dk

Eliteansvarlig
Rune Kampe
Mail: rune@snooker.dk

IT-ansvarlig
Daniel Jallov
Mail: daniel@snooker.dk

Medie- og Kommunikationsansvarlig
Michael Bergsby Andersen
Mail: michael@snooker.dk

Kenneth K. Pedersen
Mail: kenneth@snooker.dk

Allan Norvark
Mail: allan@snooker.dk