Race to NM 2021 Oslo is on! – Udtagelsesrangliste efter DM

Der er lagt op til et helt unikt NM i Oslo næste år. Norges Billard Union har jubilæum, så det bliver helt sikkert mere ekstraordinært end normalt. Forventningen er at Danmark stiller med et stærkt hold på 8 mand.

Alt kan ske frem til december hvor udtagelsesranglisten gøres op, så hvis man har ambitioner om at komme med til NM, så er det stadig muligt at kravle op ad udtagelsesranglisten.

Regler for udtagelsesranglisten kan findes i Snookerreglementet og udtagelsesranglisten kan downloades her

Foreløbig 2020/2021 Kalender

Der arbejdes på højtryk for at få detaljerne på plads ift. 2020/2021 sæsonen. De to første turneringer er dog på plads og tilmelding er nu åben på NemTilmeld! – https://ddbu.nemtilmeld.dk

På billedet herunder ses de datoer som der arbejdes med ift. en stor del af sæsonen. Der tages dog forbehold for små ændringer. Opdatering følger så snart det er muligt.

Udtagelsesrangliste

Som tidligere annonceret træder udtagelsesranglisten i kraft fra den kommende sæson. Det betyder, at udtagelse ikke længere sker via den ordinære rangliste, men via Udtagelsesranglisten, som tæller alle kvartfinalepladser og frem i Grand Prix’er, Grand Final og DM. Den officielle udtagelsesrangliste som den ser ud her ved sæsonstart kan ses herunder.

Gældende udtagelsesrangliste.

Provisorisk udtagelsesrangliste før Grand Prix 1

Afgørelse om bøde og karantæne

Snookerudvalget har truffet afgørelse om bøde og karantæne i forbindelse med en sag om afbud til finalen ved DM i 6 reds 2019. Afgørelsen kan i sin helhed læses her.

DATOPLAN OG ÆNDRINGER TIL SÆSON 2019/2020

Datoplanen for næste sæson er nu klar og kan findes her.

Der vil komme en række ændringer til kommende sæson, herunder særligt:

1) DTC-turneringerne: DTC-turneringer bliver fremover afviklet som gruppespil med almindelig seedning. Som konsekvens af dette bliver deltagerantallet sat ned fra 32 til 24 (ved DTC i Copenhagen Pool & Snooker House kan der dog være 32 deltagere). DTC-ranglisten udgår. DTC Grand Final udgår også, men bliver erstattet af Grand Final, som er en turnering for top-16 på den ordinære rangliste.

2) Grand Prix: Der vil fremover altid blive afviklet kvalifikation ved Grand Prix-turneringer, såfremt deltagerantallet overstiger 24. Afhængigt af antal deltagere vil henholdsvis 8 eller 16 spillere gå videre fra kvalifikationen.

3) High Break-listen: Ændres fra at tælle breaks over 40 til at tælle breaks over 30.

4) Rengøring af baller og borde: Fra næste sæson har den tabende spiller ansvaret for, at bordet bliver rengjort til den næste kamp, og vinderen af kampen har ansvaret for, at ballerne bliver pudset.

5) Mødetidspunkt: mødetidspunktet for spillere ændres fra at være ved kampstart til at være 15. minutter før kampstart. Det betyder, at hvis man skal spille sin første kamp kl. 10:00, skal man senest møde kl. 09:45. Der vil være 5 minutters opvarmning før hver kamp, uagtet om der er tale om enkeltknockout eller gruppespil, og opvarmningen starter, 15. minutter før en kamp begynder. Er man ikke mødt senest 15. minutter før kampstart, mister man retten til opvarmning. Er man ikke mødt ved kampstart, taber man en frame. Er man ikke mødt senest 15. minutter efter kampstart, taber man kampen.

6) Fejl og miss-reglen: Der indføres en regel om, at der ALTID dømmes fejl og miss, såfremt der ikke er dommer på kampen, og spillerne ikke har tilkaldt en uvildig tredjepart til at agere som dommer. Det betyder, at mindst en af spillerne, FØR stødet udføres, skal tilkalde en tredjepart til at agere som dommer i situationen. Er der ikke tilkaldt en tredjepart, vil der altid dømmes fejl og miss.

7) Udtagelsesranglisten: Som tidligere annonceret træder udtagelsesranglisten i kraft fra den kommende sæson. Det betyder, at udtagelse ikke længere sker via den ordinære rangliste, men via Udtagelsesranglisten, som tæller alle kvartfinalepladser og frem i Grand Prix’er, Grand Final og DM. Udtagelsesranglisten vil blive offentliggjort i løbet af de næste par uger. 8) Nordic Snooker Championship: Danmark er vært ved Nordic Snooker Championship 2020, som afvikles onsdag-lørdag i uge 3. Snookerudvalget håber på, at der er en masse frivillige, som har lyst til at bidrage til, at vi får afviklet et fantastisk mesterskab. Der skal især bruges dommere.

Vi ser frem til at se jer alle i den kommende sæson.

Nordic Snooker Championships 2019 Udtagelse

Vedr. Nordic Snooker Championships 2019, som denne gang afholdes i Stockholm, Sverige, d. 16-19. januar, 2019, og hvor Danmark vil være repræsenteret med 8 spillere.

Snookerudvalget gør opmærksom på, at udtagelsen vil ske på baggrund af ranglisten, som den kommer til at se ud, efter DTC 2 – Horsens er blevet afholdt.

Ved udtagelse til internationale turneringer udtages den respektive forsvarende danmarksmester først. Herefter udtages spillerne efter deres placering på ranglisten, hvor den bedst placerede spiller udtages som den næste og så fremdeles.

Takker en spiller nej til en udtagelse, udtages den næste på ranglisten.

Snookerudvalget kan opstille yderligere kriterier for udtagelse end de nævnte.

Snookerudvalget kan vælge at uddele wildcards ved udtagelse til internationale turneringer.

Sæsonen 2018 / 2019

Kalenderen for sæsonen 2018 / 2019 er klar, og kan hentes her i plakatformat. Vi opfordrer alle klubber til at printe kalenderen og hænge den centralt i klubbens lokaler.

Sæsonen starter 1. september i Copenhagen Pool & Snooker House på Frederiksberg med Grand Prix 1, og slutter i Århus i Store Bededags-weekenden 17. – 19. maj med DM i 6-Reds. Det almindelige Danmarksmesterskab bliver igen afholdt i påsken i Copenhagen Pool & Snooker House på Frederiksberg.

Kig nederst i indlægget for at se ændringerne i den kommende sæson.

Vi ser frem til at se jer alle i den nye sæson!

kalender_short

Ændringer til den kommende sæson

Er du vores nye formand?

Snookerudvalget står fortsat uden formand. Hvis du har lyst til at have indflydelse på, hvilken retning dansk snooker skal udvikle sig i, og hvis du har lyst til at repræsentere Danmark på den internationale snookerscene, så hører vi meget gerne fra dig.

Du skal have en stor passion for snooker, du skal have gå-på-mod, og du skal kunne udtrykke dig klart og fejlfrit på skrift. Som formand kommer du til selv at definere dine arbejdsopgaver og sætte ambitionsniveauet. Sammen med rollen som formand følger også en bestyrelsespost i DDBU, hvor der vil være nogle bundne opgaver.

Hvis du ikke helt har ambitioner om at være formand, men stadig gerne vil hjælpe til, hører vi selvfølgelig også gerne fra dig. Snookerudvalget har altid brug for flere hjælpende hænder.

Ingen ungdomscups

Grundet mangel på ressourcer i snookerudvalget (bl.a. manglende formand) har vi valgt ikke at afholde ungdomscups i den kommende sæson. U21 DM vil dog stadig blive afholdt. Hvis der er nogen, som gerne vil hjælpe vores ungdomsspillere, og som har lyst til at stå for planlægning og afvikling af ungdomscups, må I meget gerne kontakte snookerudvalget.

Evaluering af sæsonen 2017 / 2018

Snookersæsonen 2017 / 2018 er slut. Vi har i den forgangne sæson foretaget en del ændringer og afprøvet nye formater. For at danne os et bedre overblik over hvad der virkede, og hvad der ikke virkede, har vi oprettet et spørgeskema. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du har lyst til at bruge 5-10 minutter på at udfylde spørgeskemaet. Ved at udfylde spørgeskemaet kan du være med til at sætte præg på, hvordan dansk snooker skal se ud i fremtiden.

Svarfristen for spørgeskemaet er torsdag d. 5. juli. Resultaterne fra spørgeskemaet vil blive brugt til at planlægge den nye sæson.

Udfyld spørgeskemaet